Home
poniedziałek, 18 Gru 2017
 
 
Yacht Club Morski Columbus
Zako?czenie sezonu nawigacyjnego 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Komandor   
niedziela, 08 października 2017 21:04

Z A W I A D O M I E N I E

Zarz?d Yacht Clubu Morskiego COLUMBUS zawiadamia,
?e w dniu 14 pa?dziernika 2017, o godz. 12:00 na przystani ?eglarskiej,
n/jeziorem Deczno, odb?dzie si? spotkanie cz?onkw i sympatykw Klubu
po??czone zuroczystym zako?czeniem sezonu nawigacyjnego 2017.

W programie:

1.Informacja o dzia?alno?ci Klubu w 2017 roku:

- w ?eglarstwie morskim i ?rdl?dowym

- szk?ki ?eglarskiej

- sekcji p?etwonurkw Torpeda

2.Opuszczenie bandery.

3.Spotkanie i opowie?ci ?eglarskie w tawernieU COLUMBA oraz ?piewanie szant przy ognisku.

Z a p r a s z a m y

Maciej Koszur

Komandor Klubu

 
Regaty o Puchar Prezydenta Grudzi?dza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Komandor   
poniedziałek, 25 września 2017 11:49

Wdniach 23-24.09.2017 odby?y si? Regaty o Puchar Prezydenta Grudzi?dza.

W w klasie Optimist wzi?? udzia? zawodnik YCM Columbus - Marcin Krzy?anowski,

ktry zaj?? 13 miejsce na 27 startuj?cych.

Gratulujemy Marcinowi.

Zmieniony: poniedziałek, 25 września 2017 11:50
 
II Regaty o Puchar Columba PDF Drukuj Email
Wpisany przez Komandor   
wtorek, 11 lipca 2017 14:18

Zawiadomienie Regaty:

* II Regaty o Puchar Columba w kl. Optimist gr. B

15-16.07.2017r. Jezioro Deczno, Sulnwko, gmina ?wiecie

1. ORGANIZATOR REGAT
1.1 Yacht Club Morski COLUMBUS w ?wieciu.
1.2 Regaty b?d? rozgrywane nad jeziorem Deczno w dniach 15-16 lipca 2017r.

2. PRZEPISY
Regaty zostan? rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych ?eglarstwa ISAF 2017-2020.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA , ZG?OSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mog? uczestniczy? zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.
3.2 Wpisowe do regat wynosi 40 z? od ?odzi

4. ZG?OSZENIA
4.1 Zg?oszenia w miejscu regat:
nale?y dokona? w biurze regat na przystani YCM Columbus w Decznie
- dnia 15.07.2017r. w godz.08.30-09.30

5. PROGRAM REGAT

sobota 15.07.2017r.
08.30 09.30 Przyjmowanie zg?osze? do regat
10.30 Uroczyste otwarcie regat
11.00 Gotowo?? startowa (pierwszy wy?cig), nast?pne wg komunikatu KR
Gor?cy posi?ek dla zawodnikw i trenerw, w dniu regat

Oko?o godziny 19:00 b?dzie ognisko

niedziela 16.07.2017r.
10.00 Gotowo?? startowa, nast?pnie wg komunikatu KR
Gor?cy posi?ek dla zawodnikw i trenerw, w dniu regat

Zako?czenie regat po odbyciu planowanych wy?cigw oko?o godziny 14:00
Wr?czenie nagrd godzina 15:00

6. INSTRUKCJA ?EGLUGI
Instrukcja ?eglugi b?dzie dost?pna po zako?czeniu procedury zg?oszeniowej.

7. TRASA ROZEGRANIA REGAT
Wy?cigi rozgrywane b?d? na trasach stosowanych w regatach mi?dzynarodowych. Trasa regat zostanie przedstawiona w Instrukcji ?eglugi.

8. PUNKTACJA
8.1 Regaty zostan? uznane za wa?ne przy rozegraniu ka?dej ilo?ci wy?cigw.

9. ?ODZIE TRENERW I OBSERWATORW
Wszystkie motorwki trenerw i obserwatorw uczestnicz?cych w regatach wymagaj? akredytacji organizatora regat podczas procedury zg?oszeniowej.

10. PRAWO DO WIZERUNKU
Zg?aszaj?c si? do regat zawodnik wyra?a zgod? na bezp?atne wykorzystywanie swego wizerunku przez Organizatorw i sponsorw podczas zdj??, filmw i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materia?ach dotycz?cych regat.

11. NAGRODY
Za zaj?cie miejsc 1-3 zawodnikom wr?czone zostan? puchary i nagrody w regatach II Pucharu Columba w klasyfikacji dziewcz?t i ch?opcw oddzielnie.
W klasyfikacji generalnej g?wn? nagrod? b?dzie ?agiel do Optimista.

12. ZASTRZE?ENIA ODPOWIEDZIALNO?CI
Wszyscy uczestnicy bior? udzia? w regatach na w?asn? odpowiedzialno??. ?adna z czynno?ci wykonana lub nie wykonana przez organizatorw nie zwalnia uczestnikw regat do ponoszenia odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek szkod? spowodowan? przez zawodnika lub jego jacht, czy desk? windsurfingow? , wynikaj?c? z udzia?u w regatach.

13. INFORMACJE I OSOBA KONTAKTOWE

ORGANIZATOR:
Maciej Koszur
Tel.: 602 633 038

Zmieniony: wtorek, 11 lipca 2017 14:34
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Instruktor   
sobota, 17 czerwca 2017 10:48

Trwaj? zapisy naP?kolonie pod ?aglami.

Dzieci w wieku 6-12 lat.

Planujemy w tym roku szkolnym zorganizowa? dwa turnusy:

turnus I - 10.07 - 14.07 - ( brak wolnych miejsc )

turnus II - 17.07 - 21.07 - ( wolne miejsca )


Ch?tne osoby mog? si? zg?asza? pod nr tel. 503 087 573

Ramowy plan zaj??:

8:00 - zbirka

9:00 - 13:00 - Zaj?cia w dwch grupach na wodzie i na l?dzie (w przerwieDrugie ?niadanie)

13:00 - Obiad

14:00 - 16:00 - Gry i zabawy terenowe

16:30 - Koniec zaj??

Koszt dla uczestnika 250 z? za turnus.

Zmieniony: środa, 21 czerwca 2017 20:24
 
Otwarcie Sezonu ?eglarskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Komandor   
środa, 12 kwietnia 2017 21:19

Zarz?d Yacht Clubu Morskiego COLUMBUS zawiadamia,
?e w dniu 13 maja 2017r. o godzinie 16:00otwieramy Sezon ?eglarski 2017 na przystani ?eglarskiej nad jez. Deczno. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu odb?dzie si? rwnie? o godzinie :

10:00 - Regaty o Puchar Przewodnicz?cego RadyMiejsckiej w ?wieciu (zapisy od 9:00)

13:00 - II Regaty o Puchar Komandora (limit kg 50+)

14:30 Walne Zgromadzenie Cz?onkw Klubu YCM Columbus

Szczeg?y wkrtce

Zmieniony: środa, 03 maja 2017 13:32
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7