Klubowy jubileusz Drukuj
Wpisany przez komandor   
poniedziałek, 25 października 2010 09:49

W minioną sobotę w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji klubowicze z YCM Columbus spotkali się na uroczystości z okazju 40-lecia klubu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Świecia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu, Szef Kujawsko-Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Spotkanie było okazją do podsumowania wielu lat działalności YCM Columbus. Zasłużeni dla klubu uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami oraz pamiątkowymi medalami.

Program uroczystości:

16:00  - Rozpoczęcie        
-  wręczenie odznaczeń wyróżnień                                                                           
-  wieczór wspomnień                                                                                                     
-  ceremonia zakończenia sezonu nawigacyjnego 2010                                              
-  biesiada żeglarska                                                                                                       
-  występ zespołu szantowego

W dniu 23 października w Sali lustrzanej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyła się uroczystość 40 –lecia istnienia klubu YCM Columbus w Świeciu, połączone z zamknięciem sezonu nawigacyjnego 2010.

Przygotowania do imprezy rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Specjalnie na tą okazję został zaprojektowany i przygotowany medal pamiątkowy oraz statuetki dla osób wspierających w szczególny sposób świeckie żeglarstwo.
Aby uświetnić uroczystość OKSiR w Świeciu pomógł zorganizować koncert zespołu szantowego  „Korycki & Żukowska”
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 od wspomnienia tych żeglarzy, którzy pracowali w klubie, jednak odeszli już na wieczną wachtę. Przy użyciu projektora  multimedialnego lista nazwisk została pokazana na ekranie, a o każdej osobie komandor klubu powiedział kilka słów. Wszystkich uczczono minutą ciszy.  
Wśród zaproszonych i uhonorowanych statuetkami gośćmi, którzy wspomagają rozwój YCM Columbus był m.in. burmistrz Świecia - Tadeusz Pogoda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu - Jerzy Wójcik, szef  KPOZŻ - Wojciech Borzyszkowski, właściciel firmy OMIS z Ostrołęki - Wiesław Szczepkowski, prezes firmy TSC z Warszawy - Witold Stempkowski.

Następnie Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Wojciech Borzyszkowski wręczył, przyznaną przez Zarząd KPOZŻ dla YCM Columbus, Honorową Odznakę Zasłużony dla KPOZŻ. Zaznaczyć tu należy, jest to odznaka nr 6, wręczona pprzez Zarząd KPOZŻ, klubom zrzeszonym w tym związku.
Takie same odznaki otrzymali: Tadeusz Pogoda - Burmistrz Świecia i Jerzy Wójcik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

Klub Columbus otrzymał również z KPOZŻ okolicznościowy puchar.

 

T. Pogoda i J. Wójcik przekazali list gratulacujny oraz pamiątkowy upominek.

 Zaprzyjaźnieni członkowie klubów żeglarskich z Gudziądza przekazali nam również list gratulacyjny w bardzo ładnej oprawie.

 Medalami okolicznościowymi 40-lecia  uhonorowano: kierownika Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu - Romualda Dworakowskiego, z-cę kier. OKSiR  - Zbigniewa Iwańskiego, kierownika Działu Promocji Urzędu Miejskiego - Justynę Brzoskowską. Następnie wręczono medale okolicznościowe zasłużonym, byłym i obecnym członkom Klubu. 


Później rozpoczęła się część wspomnieniowa. Koleżanka Grażyna Malinowska przypomniała początki klubu i jego rozwój w latach 70- 80. Następnie głos zabrał były komandor Witold Stempkowski. Opowiedział on o tym jak klub działał w latach następnych skupiając się głównie na budowie i rejsach jachtu sy „Dar Świecia”. Dzieje współczesne i plany na przyszłość nakreślił obecny komandor  Eugeniusz Libecki .         
Następnie, osobom, które w tym roku ukończyły kurs żeglarski, uroczyście wręczono patenty żeglarza jachtowego.
Po zakończeniu wieczoru wspomnień przy dźwiękach hymnu narodowego opuszczono banderę i zakończono sezon nawigacyjny 2010.  Obecni na spotkaniu żeglarze i zaproszeni goście wzięli udział w biesiadzie żeglarskiej. W trakcie biesiady, w wypełnionej sali OKSiR-u rozpoczął się koncert szant i ballad, który trwał do późnych godzin wieczornych.

 

Zmieniony: środa, 24 listopada 2010 23:23