Home Statut
niedziela, 21 Paź 2018
 
 
Statut - Rozdział II Cele i sposoby działania PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages


 

Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 8

Celem działalności sportowej Klubu jest rozwijanie, popularyzowanie żeglarstwa i organizowanie warunków do czynnego jego uprawiania. Celem działalności gospodarczej jest zasilanie finansowe działalności sportowej.


§ 9

Dla osiągnięcia celów Klub:
- organizuje szkolenia żeglarskie,
- organizuje imprezy żeglarskie,
- propaguje w środowisku żeglarstwo,
- zapewnia warunki do uprawiania żeglarstwa,
- organizuje działalność gospodarczą.